ORDFÖRANDE ORERAR – HAnna Persson

Sverige har en lång föreningslivstradition. Traditionen är sprungen ur de gamla folkrörelserna och Sverige är tillsammans med de övriga nordiska länderna unik i och med att vi har flest föreningar per medborgare i hela världen. Länge har föreningar spelat en central roll för utvecklingen av den svenska välfärden, för politisk organisering och som mötesplats för att skapa sociala relationer (eller socialt kapital som vi säger på våra anställningsintervjuer). 

Den svenska demokratin har faktiskt sin grund i föreningslivet och vilar fortfarande på den i och med att föreningslivet kan sägas “träna” medborgarna i demokrati. År 1995 skrevs en ny viktig del av denna svenska föreningshistorian: Uppsala politicesstuderande (då Uppsala politices magisterstuderande) bildades. I år har föreningen i 25 år verkat för att dess studenter ska få en så kvalitativ och rolig studieupplevelse som möjligt. 

Vårt kära UPS har däremot rötter ännu längre tillbaka i tiden. Under sena 80-talet ska enligt sägnen en modig student på den då kallade förvaltningslinjen efter en föreläsning ställt sig upp och frågat: Hörrni, ska vi inte göra något tillsammans? Detta resulterade i ett eget innebandylag, vilket senare lade grunden till UPS föregångare – föreningen UPPFÖR. När förvaltningslinjen sedan slogs ihop med de nystartade polmagister-programmet kunde Uppsala politices magisterstuderande se dagens ljus för första gången. 

Kanske är UPS den typiska 25-åringen? Precis som en 25-åring har föreningen kommit ur en snabb tillväxtfas och nu börjat hittat balansen. Vi har lämnat de stormiga tonåren med flertaliga namn- och loggotypbyten bakom oss. Frågan “när blir jag äntligen stor?” har bytts ut av den skräck- och förtjusningsblandade insikten att “jag börjar bli stor”. UPS har växt i såväl medlemmar som i utskott, som i stadgar och policys och som i erfarenhet och världsvana. Samtidigt finns fortfarande i kärnan av all verksamhet den ungdomliga nyfikenheten, uppfinningsrikedomen och intresset som karaktäriserar en 25-åring – redo att ge sig ut i livet “på riktigt”. 

Vid tryck av denna tidning kommer ytterligare ett extra medlemsmöte att ha skrivits till historien om UPS. Förhoppningsvis fyllde mötet alla de funktioner som föreningar fyller för vårt samhälle: träning i demokratisk sed, utrymme för diskussion men kanske framförallt bidragande till en känsla av gemenskap. För trots att en “riktig” 25-årings hjärna äntligen är färdigvuxen har UPS mycket kvar i sin utvecklingsprocess. En del av denna utveckling skedde söndagen den 25 oktober. Resten har vi framför oss, i FRAMTIDEN, vilket denna upplaga av polmagasinet passande nog behandlar. Så vad kan framtiden rymma för UPS och hur vi kommer se tillbaka på UPS historia 2045, när vi firar vår 50:onde födelsedag?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *